လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန

လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန

  • အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမွေးထုတ်ပေးပြီး ကျောင်းပြီးသွားပါက လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်သင့်တော်သောအလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ ရရှိစေရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
  •  နည်းပညာ​ဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်သောလူငယ်လူရွယ်ပေါင်းမြောက်များစွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
  • နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သော နည်းပညာများသင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
 
 
  • အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအားစနစ်တကျ မှန်ကန်လွယ်ကူစွာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတတ်စေရန်။
  •  နေအိမ်များ၊အ