ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာဦးစီးဌာန အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(နေပြည်တော်) အီးမေးလ် - gtinpw@dtve.orgဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇ ၃၄၂၂၇၂၆/၀၆၇ ၃၄၂၂၇၂၇/၀၆၇ ၃၄၂၂၇၂၈/၀၉ ၈၈၇၆၄၅၅၈၀