အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ

ဌာနမိတ်ဆက်စကား

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန နည်းပညာ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(နေပြည်တော်) လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနသည် AGTI ပထမနှစ်သင်တန်းကို (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခုနှစ်တွင်စတင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ AGTI သုံးနှစ်သင်တန်းတွင် အဓိကအနေဖြင့် Communication, Control, Circuit and Computerစသောနည်းပညာဆိုင်ရာဘာသာရပ်များကို စာတွေ့၊လက်တွေ့ များသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိစေရေးအတွက် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ကုမ္မဏီ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးတိုးမြှင့်စေရန်ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသောကာလတိုသင်တန်းများလည်းဖွင့်လှစ်ရန်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

Courses & Subjects(EC)

No Subject Name Code
1 Myanmar M-11011,12011
2 English E-11011,12011
3 Engineering Mathematics EM-11011,12011
4 Engineering Science ES-11011-12011
5 Engineering Mechanics ME-11015,12015
6 Basic Technical Drawing ME-110111,12011
7 Circuit Analysis EcE-11011,12011
8 Digital Electronics EcE-11022,12022
9 Electronics Laboratory EcE-11016,12016
10 Electrical Laboratory EcE-11026,12026
No Subject Name Code
1 English EcE-21011,22011
2 Engineering Mathematics EM-21021,22021
3 Analog Electronics EcE-21021,22021
4 Electronic Communication Systems EcE-21012,22012
5 Computer & Programming EcE-21014,22014
6 Electrical Machines EP-21043,22043
7 Electronics Laboratory EcE-21016,22016
8 Electrical Laboratory EcE-21026,22026
No Subject Name Code
1 English E-31011,32011
2 Applied Electronics EcE-31031,32031
3 Electronic Communication Systems EcE-31012,32012
4 Industrial Electronics and Control EcE-31051,32051
5 Data Communication and Networking EcE-31022,32022
6 Microprocessor Technology EcE-31013,32013
7 Electronics Laboratory EcE-31016,32016
8 Communication Laboratory EcE-31036,32036
9 Control Laboratory EcE-31046,32046

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏လက်တွေ့လုပ်ပုံများ(EC)

Accordion Sample Description