မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ

ဌာနမိတ်ဆက်စကား

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်‌ရေး ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (နေပြည်တော်)၊ မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဌာနတွင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လျှက် ရှိသော အရည်အချင်း ပြည့်ဝသောနည်းပညာဘွဲ့ရဆောက်လုပ်‌ရေးအင်ဂျင်နီယာများပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက်  စာတွေ့ လက်တွေ့ ပညာရပ်များကို ကျွမ်းကျင်သော ဆရာ/ဆရာမ များဖြင့် သေချာစွာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်

Courses & Subjects(Civil)

Government Technological Collage (Nay Pyi Taw)

Department of Civil Engineering

First Year (B-Tech)
First Semester Second Semester
No Subject Subject
1 Myanmar Social Science
2 English for Communication I English for Communication II
3 Life Skills  Occupational Safety and Health
4 Applied Physics Applied Chemistry
5 Applied Mathematics I Applied Mathematics-II
6 Engineering Mechanics I Engineering Mechanics II
7 Basic Engineering Drawing I Basic Engineering Drawing II
8 Building Materials & Construction I Building Materials & Construction II
 Second Year (B-Tech)
First Semester Second Semester
No Subject Subject
1 Humanitarian  Ethics and Sustainable Issue
2 Technical English-I  Technical English-II
3 National Laws and Guidelines  National Development Plans
4 Applied Mathematics-III  Applied Mathematics-IV
5 Introduction to ICT  Specialized Software Application
6 Surveying I Surveying II
7  Civil Engineering Drawing I  Civil Engineering Drawing II
8  Estimating and Specifications I  Estimating and Specifications II
9 Mechanics of Materials I Mechanics of Materials II
   
Third Year (B-Tech)
First Semester Second Semester
No Subject Subject
1  Professional English-I  Professional English-II
2  Entrepreneurship Project Management
3  Economic & Finance Design of Concrete Structure-II
4  Timber, Steel & Concrete Structure  Timber, Steel & Concrete Structure
5  Fluid Mechanics-I Fluid Mechanics-II
6  Building Services-I  Building Services-II
7 Design of Concrete Structure-I  Elective-I
8  Civil Engineering Geology Final Project I
Fourth Year (B-Tech)
First Semester Second Semester
No Subject Industrial Training
1  Design of Steel Structure
2  Design of Hydraulic Structure
3  Geotechnical Engineering
4  Transportation Engineering
5  Civil Engineering Construction Technology and Engineering Economics
6  Elective-II
7 Final Project II
 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏လက်တွေ့လုပ်ပုံများ(Civil)

Accordion Sample Description