စာပေဌာန

စာပေဌာန

 • မြန်မာစာဘာသာရပ်ကို သင်ကြားရခြင်းကြောင့် မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားနှင့် ရုံးသုံးမြန်မာစာအသုံး ပြုပုံများ သိနားလည်၍ လုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေစွာ ဆောင်ရွက်တက်စေရန်။
 • အင်္ဂလိပ်စာကောင်းစွာတက်မြောက်ပြီး အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာ‌ပေများလွယ်ကူစွာ လေ့ လာအသုံးချတက်စေရန်။
 • သင်္ချာဘာသာရပ်ကို ကောင်းစွာတက်မြောက်ပြီး အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းတက်စေရန်နှင့် အသုံးချတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
 • Engineering Science (Physics and Chemistry) ကို တက်မြောက်ခြင်းဖြင့် သိပ္ပံနှင့်သတင်းအချက် အလက်များကိုချိတ်ဆက်ပြီး အင်ဂျင်နီယာအထူးပြုဘာသာရပ်များ လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် ကျယ် ပြန့်စွာ အသုံးချတက်စေရန်။
 • မြန်မာစာပေကို သင်ကြားရခြင်းမှာ ရုံးသုံးမြန်မာစာ၊ စကားပြေ၊ ကဗျာထုံးတမ်းစဉ်လာရိုးရာယဉ် ကျေးမှု၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု၊ ရသစာပေများ နားလည်သိရှိပြီး ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါး အမူအယာသိမ် မွေ့ ပြီးလူတော်၊ လူကောင်းမျာ ဖြစ်လာစေရန်။
 • အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ကြားရခြင်းမှာ Grammar ကောင်းစွာ တက်မြောက်စေပြီး Four Skill ကျွမ်းကျင် လာ စေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်သည်။
 • သင်္ချာဘာသာရပ်ကို အခြေခံသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို လွယ်ကူ စွာတွက်ချက်တက်စေရန်။
 • Engineering Science (Physics and Chemistry) သင်ကြားခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဘာသာ ရပ်များကို သိပ္ပံနည်းကျအသုံးချတက်စေရန်။
 • ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသော စာပေဌာနမှဆရာ/ဆရာမများ
  ဒေါ်စန်းယု
  တွဲဖက်ပါမောက္ခ
  MS (Engg:Chemistry )

  ဒေါ်စန်းသီတာရှိန်
  တွဲဖက်ပါမောက္ခ
  MA (Myanmar)
  ဒေါ်ခိုင်နွယ်မျိုးအောင်
  ကထိက
  M.A(English)
  A.G.T.I (Civil)
  ဒေါ်ခင်မာဆွေ
  ကထိက
  B.A(English).Dip.E.S.P
  ဒေါ်တင်တင်လှိုင်
  ကထိက
  M.Sc (Math)
  ဒေါ်ပပဝင်း
  ကထိက
  M.Res(Physics)
  ဒေါ်မာလာမိုး
  ကထိက
  M.Res (Maths)
  ဒေါ်တင်နွယ်ဝင်း
  ကထိက
  M.Sc (Maths)

  ဒေါ်နွယ်နွယ်စိုး
  ကထိက
  M.Sc(Physics)

  ဒေါ်ရင်ငြိမ်းဌေး
  ကထိက
  M.Sc (Maths)

  ဒေါ်လွင်မိုးဖြူ
  လက်ထောက်ကထိက
  M.A(ESP)
  ဒေါ်နှင်းရီအေး
  လက်ထောက်ကထိက
  M.Sc(Physics)
  ဒေါ်ခင်အေးနွယ်
  ကထိက
  M.Sc(Physics)

  ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
  ကထိက
  MA(English)
  ဒေါ်စုစုတင်
  ကထိက
  M.Res(Chem)